top of page

Můj
příběh

Jan Hosťák

Mé jméno je Jan Hosťák.

Narodil jsem se v březnu roku 1990. Mechanické gramofony na kliku jsou mojí vášní od třinácti let, kdy jsem pod stromoček dostal první kufříkový gramofon a desky. K restaurátorství jsem "přičichnul" už na střední škole - SPŠG Hellichova - obor restaurování a konzervování. Po studiu vysoké školy - oboru Obecná historie a dějiny umění na Karlově univerzitě jsem zakotvil v   Národním technickém muzeu na Letné v Praze, kde už deset let zastávám funkci kurátora odd. elektrotechniky. O gramofonech a gramofonovém průmyslu jsem napsal už čtyři publikace a uspořádal několik výstav. Kromě práce badatelské se již přes deset let věnuji profesionálnímu restaurování a opravám mechanických gramofonů a fonografů. Začínal jsem nejprve opravovat gramofony a fonografy pro sebe, postupem času se na mě však začali obracet různí lidé s prosbou o opravu jejich mechanického kamaráda. K mému překvapení jsem zjistil, že podobou službu téměř nikdo jiný nenabízí. Na výsledky mé práce se můžete podívat na záložce "opravy".

Screenshot_20220905-183838-669.png
bottom of page